Vásárlás menete:

Termék kiválasztása után állítsa be a kívánt mennyiséget és kattintson a megrendelés gombra. Ezután töltse ki a szállítás és számlázási adatait, majd a szállítási feltételek elolvasása után kattintson arra, hogy ezt elfogadta (amennyiben elfogadja) és kattintson a megrendelés gombra.

Amennyiben a tőlünk vásárolt termnék esetlegesen hibásan működik, úgy természetesen a mindenkor érvényben lévő fogyasztóvédelmi törvényekben meghatározott időtartamra (jelen esetben 6 hónap) garanciát biztosítunk. A garancia jogossága esetén a javítás többletköltségét is visszatérítjük, ennek feltétele, hogy az ismételt javítás tényét a javítás megkezdése előtt velünk tudassák, az ismételt javításhoz szükséges alkatrészt vállalkozásunk biztosítja valamint az ismételt javítás költségének számláját a vállalkozásunk címre állítsák ki.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:
A vásárolt termék jellemzőit a konkrét árucikk információs oldalából tudhatja meg, amennyiben kérdése merül fel a termékkel kapcsolatban, kérjük rendelés előtt telefonon egyeztessen kollégánkkal. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért nem vállalunk felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk.
Megrendelése akkor lép életbe, ha online megrendelését e-mail-ben vagy telefonon is visszaigazolják. Ez - az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével - a megrendelés beérkezését követő 24/48 órán belül megtörténik.
Az esetleges elírásokból eredő károkért, illetve a gyártók által a termékhez csomagolt tájékoztatók pontatlanságáért cégünk nem vállal felelősséget.

Szállító adatai:
Cégnév: GLS Hungary Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, Északi iparterület, GLS Európa u. 2.
Telefonszám: +36 29 88 66 62
Fax szám: +36 29 88 66 71
web:
www.gls-hungary.com
e-mail: info@gls-hungary.com

Kiszállított csomag átvétele:
Kérjük minden vásárlónkat, hogy a csomag átvételekor annak sértetlenségét szíveskedjék ellenőrizni! Ha a csomagon bármilyen sérülést lát,a csomagot minden esetben a szállító jelenlétében bontsa föl, és ha a csomagban lévő termék sérült, ennek állapotáról készíttessen jegyzőkönyvet, a csomagot ne vegye át. Utólagos reklamációt a csomag fizikai sérüléséről jegyzőkönyv megléte nélkül nem áll módunkban elfogadni!

Megrendelő hibájából meghiúsult csomagátvétel.

Amennyiben a megrendelő az általa megadott időben, az általa megadott címen nem veszi át a csomagot, úgy az visszakerül vállalkozás budapesti központjába.

Nem valódi szállítási adatok esetén a partnerregisztráció törlésre kerül és szükség esetén a számunkra okozott anyagi károkozásért bűntető eljárást kezdeményezhet ismeretlen tettes ellen.

A késedelmes teljesítésért webáruházunk felelősséget nem vállal.

Az áruszállítás jelenleg kizárólag magyarországi szállítási címre lehetséges, ezért a megrendeléseket csak Magyarországról tudjuk elfogadni.

A vásárlástól való elállás:
Amennyiben a vásárlástól a termék átvételét követően kíván elállni, azt a következő módon teheti meg:
A vevő tudomásul veszi, hogy az elállási jog gyakorlása miatt az áru kiszállításával és visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a visszafizetett vételárból levonásra kerülnek.

A vásárló, az áru átvételét követő tizennégy napon belül, indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Amennyiben a vállalkozásunk által a vásárlóhoz eljuttatott termék doboza bontatlan és sértetlen, abban az esetben postai küldeményként visszajuttatható címünkre, és a törvényi előírásnak megfelelően 30 napon belül visszatérítjük a vételárat, a csomag felbontását videóra rögzítjük a későbbi viták elkerülésének érdekében. Ebben az esetben a termék visszaküldése postai úton, de nem utánvétesen, vagy portósan történhet. Amennyiben a csomag már felbontásra került, abban az esetben nem áll módunkban a postai úton visszajuttatott csomagokat átvenni. Ezekben az esetekben a csomag tartalmának sértetlenségéről való meggyőződés miatt csak és kizárólag vevő és eladó együttes jelenlétében történő személyes átvétel lehetséges. A személyes átvétel helye és ideje munkanapokon, előzetes telefonos egyeztetés alapján 8-16-ig 1135 Budapest, Kis Gömb utca 19. szám alatt. Az elállás csak a házhozszállítással történt vásárlások esetében alkalmazható, személyes átvétel esetén nem érvényesíthető!

Ennek módjáról a 17/1999. (II.5.) számú kormányrendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A terméket eredeti, sértetlen állapotban kell a számlával együtt visszajuttatni Zarka Zoltán e.v. 1135 Budapest, Kis Gömb utca 19. címére . Kizárólag sérülésmentes, hiánytalan tartalmú és csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén térítjük meg a teljes vételárat. Az elállási jog gyakorlása nem jelent többletköltséget a vásárló számára, a termék visszajuttatásáról azonban ügyfelünknek kell gondoskodnia, így az esetlegesen felmerülő szállítási, ill. utazási költségek a vásárlót terhelik.
Amennyiben a visszaküldött csomag megfelel a fenti feltételeknek, cégünk kötelezettséget vállal arra, hogy a vételárat a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, a csomag átvételét követő 30 napon belül hiánytalanul visszautalja a vásárló részére.
Amennyiben az árucikk sérült, vagy viseltes állapotban van, vállalkozásunk fenntartja a jogot az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére, ill. megtagadhatja az áru visszavásárlását.

Az adott árucikk díjmentes cseréje csak abban az esetben lehetséges, ha a gyári csomagolásban található kiegészítők, tartozékok, dokumentációk, és azok csomagolása ép és bontatlan állapotban van. Ellenkező esetben a vételár 25-50%-kal csökkentett értéke kerül visszafizetésre, amely a gyártó általi újracsomagolás és a kiegészítők cseréjének a költségével csökkentett ár.
Nem gyakorolható az elállás joga, olyan speciális igényű termék esetén, melyet rendelésre gyártottak, vagy egyedileg szereztünk be.
A megrendelő elállási jogát a 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 5. §-ban foglalt esetekben nem gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása során a megrendelő jóhiszeműen köteles eljárni, jogát rendeltetésének megfelelően köteles gyakorolni. Ezen joggyakorlás nem vezethet a joggal való visszaéléshez a megrendelő részéről (Polgári törvénykönyv 5. §).

A felelősség korlátozása:
Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget az adatvesztésből, a szoftver-helyreállításból, állási időből a Vevőnél keletkezett károkért, illetve elmaradt haszonért.

Az Eladó nem vállal semminemű felelősséget továbbá a Vevőnél bármilyen okból a termék használata során jelentkező következménykárokért sem.

Eladó továbbá nem felelős az alábbiakért:
Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az áruház akadálytalan működését és a vásárlást.
A webáruházban megjelenített termék kifogyása. Az Eladó bármely ajánlata csak a készlet erejéig érvényes.

Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

Bármely irat - függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett - elvesztése, vagy megsemmisülése.
Bármely szoftver nem megfelelő működése.

Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

A Vevő felelős a portálhoz való kapcsolódásáért és a vásárlásért. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Az Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat vagy határidőt.